Świadectwo oficjalnego poszukiwania

Chcesz wiedzieć, jakie informacje
jest przechowywany na temat firmy z Seszeli?

Mamy możliwość wydania certyfikatu lub wyciągu z rejestracji dla każdej spółki na Seszelach. Spółka musi być zarejestrowana na Seszelach. Certyfikat jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez rząd Seszeli.

Do oficjalnego wyszukiwania firmy może się u nas zgłosić każdy, nie tylko jej założyciel czy właściciel. W wyniku wyszukiwania wyświetlane są wszystkie istotne dane dotyczące aktualnej sytuacji firmy. Szczegóły dotyczące zarejestrowanych spółek IBC można uzyskać, podając nam nazwę i/lub numer spółki.

Raport z badania zawiera wyciąg z dokumentu Urzędu Usług Finansowych Seszeli (FSA) wydanego na podstawie ustawy o międzynarodowych spółkach handlowych z 2016 r., potwierdzającego najnowsze dane spółki, w tym jej status.

Certyfikat ten jest opcjonalnie opatrzony klauzulą apostille na wypadek konieczności przedstawienia go za granicą. Gwarantuje to, że dokument jest oficjalnie uznawany za dokument seszelski.

Apostille legalizuje dokumenty przeznaczone do użytku międzynarodowego, dzięki czemu są one uznawane zgodnie z Konwencją Haską.

Możemy zlecić wydanie zaświadczenia o oficjalnym poszukiwaniu dla każdej seszelskiej spółki offshore IBC lub CSL, każdej spółki Limited (LTD), a także wyciągów biznesowych dla spółek lokalnych.

Znalezienie informacji o spółce na Seszelach jest dla nas łatwe. Na przykład, zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach spółki, rejestr poświadcza następujące dane:

 • Informacje o Adres firmy
 • Siedziba firmy
 • Informacje o ewentualnych obciążeniach
 • Dobra pozycja lub wykreślenie z rejestru
 • Numer TIN i/lub numer rejestracji działalności gospodarczej
 • Czas realizacji zamówienia ok. 5 dni roboczych 

Certyfikat Oficjalnego Poszukiwania, w zestawie:

Świadectwo oficjalnego poszukiwania
 • Nazwa i numer rejestracyjny spółki
 • Data założenia/przekształcenia/przerwania działalności
 • Nazwisko i adres zarejestrowanego przedstawiciela
 • Adres siedziby
 • Nazwa Spółki znajduje się nadal w Rejestrze Międzynarodowych Spółek Handlowych, a Spółka uiściła lub nie uiściła wszystkich opłat, tantiem i kosztów należnych i płatnych zgodnie z przepisami Ustawy o IBC z 2016 r.
 • Data i opis każdej hipoteki, zastawu lub obciążenia, które zostały wpisane i/lub z których zrezygnowano.
 • Firma jest w stanie aktywnym, likwidacji lub rozwiązania
 • O ile wynika to z dokumentów złożonych w Registrar of Companies, spółka ma lub nie ma dobrej kondycji prawnej
 • Podpisano i upoważniono przez Rejestr Seszeli
 • Może być opcjonalnie wyposażony w apostille wydaną przez Sąd Najwyższy Seszeli.
 • Zostanie wysłany jako PDF w wiadomości eMail i może być również wysłany za dodatkową opłatą kurierem ekspresowym DHL.
 • Czas realizacji zamówienia ok. 5 dni roboczych