Intyg om officiell sökning

Du vill veta vilken information
lagras om ett företag från Seychellerna?

Vi har möjlighet att utfärda ett certifikat eller ett utdrag av registrering för alla företag i Seychellerna. Företaget måste vara registrerat i Seychellerna. Certifikatet är en officiell utfärdande av Seychellernas regering.

Denna officiella sökning efter ett företag kan alla ansöka via oss, inte bara företagets grundare eller ägare. Resultatet visar alla relevanta uppgifter om företagets nuvarande situation. Du kan få uppgifter om registrerade IBC-bolag genom att ge oss antingen företagets namn och/eller företagsnummer.

Forskningsrapporten innehåller ett utdrag från Seychellernas myndighet för finansiella tjänster (FSA) som utfärdats i enlighet med lagen om internationella affärsföretag från 2016 och som bekräftar de senaste företagsuppgifterna, inklusive företagets status.

Detta intyg kan valfritt certifieras med en apostille om det ska visas upp utomlands. Detta garanterar att dokumentet officiellt erkänns som ett Seychelliskt dokument.

En apostille legaliserar dokument för internationell användning så att de erkänns enligt Haagkonventionen.

Vi kan utfärda intyg om officiell sökning för alla Seychellernas offshore IBC- eller CSL-företag, alla Limited (LTD) och även företagsutdrag för lokala företag.

Det är lätt för oss att hitta information om ett företag i Seychellerna. Registret intygar till exempel följande enligt dokumenten i företagets akt:

 • Information om Företagets adress
 • Företagets säte
 • Information om eventuella bördor
 • God status eller avstängd
 • TIN och/eller företagsregistreringsnummer
 • Behandlingstid ca. 5 arbetsdagar 

Intyg om officiell sökning, detta ingår:

Intyg om officiell sökning
 • Företagets namn och registreringsnummer.
 • Datum för dess inrättande/omvandling/fortbestånd
 • Namn och adress till hans registrerade ombud.
 • Adress till det registrerade kontoret
 • Bolagets namn är fortfarande upptaget i registret över internationella handelsbolag och bolaget har betalat eller inte betalat alla avgifter, royalties och kostnader som ska betalas enligt bestämmelserna i IBC-lagen från 2016.
 • Datum och beskrivning av alla inteckningar, hypoteks- eller pantbrev som har registrerats och/eller avståtts.
 • Företaget är i aktivt tillstånd, likvidation eller upplösning.
 • Enligt de handlingar som lämnats in till bolagsregistret har företaget en god rättslig ställning eller inte.
 • Undertecknat och godkänt av Seychellernas register
 • Kan som tillval utrustas med en Apostille som utfärdats av Seychellernas högsta domstol.
 • Kommer att skickas som PDF i ett e-postmeddelande och kan också skickas med valfria kostnader med DHL Express Courier skickas.
 • Behandlingstid ca. 5 arbetsdagar