Handelsregister för Seychelles

Bevis på adress

Om du redan har en adress i Seychellernas handelsregister kan vi utfärda ett adressbevis.


Intyg om god status

Om du behöver ett intyg om god status för din IBC eller något annat företag kan vi utfärda det.

Intyg om officiell sökning

Om du inte hittade information om ett företag i Seychellerna, eller om informationen inte var tillräcklig, kan vi utfärda ett intyg om officiell sökning.

Virtuell adress

Om du inte har någon registrerad adress i Seychellerna eller om du vill ha en andra adress kan vi skapa en virtuell adress med gatuadress och adressbevis.

sv_SESvenska